TARPTAUTINĖ buy priligy online AKVARELĖS BIENALĖ

„BALTIJOS TILTAI. Rezonansas

Kaunas, 2014

5-osios tarptautinės akvarelės propecia online bienalės „Baltijos tiltai“ tema (koncepcija) – REZONANSAS.

Rezonansas – tai garso atsikartojimas, atbalsis, aidas, taip pat nuomonės pareiškimas, atsiliepimas, pritarimas, susidomėjimas (pagal Dabartinės lietuvių kalbos ir Tarptautinių žodžių žodynus). Taigi – pirmiausia turi būti garsas, tuomet bus aidas, atbalsis, sugrįžtantis į mus. Tačiau ne tik tai.

Rezonansas – tai ir fizikos terminas, apibūdinantis mažiausių dalelių virpesių amplitudės padidėjimą veikiant išorinėms jėgoms. Jeigu atsiverstume pasaulinio garso japonų mokslininko daktaro Masaru clomid online Emoto knygą “Žinia, kurią mums praneša vanduo”, atrastume, kad mokslininkas savo tyrimais nustatė, kaip mūsų mintys, jausmai ir žodžiai veikia vandens molekules.

Akvarelė – tai visų pirma vanduo. Pigmentas ir popierius leidžia vizualiai išsiskleisti buy levitra vaizdiniui kaip menininkas rezonuoja (at(si)liepia)  į aplinkos veiksnius. Be to,  žmogaus kūną, kaip ir visą planetą, didžiąja dalimi sudaro vanduo.

Todėl manome, kad turėsime dar vieną progą atidžiai peržvelgti ir įsitikinti, kokius pėdsakus mūsų šiandieninėje kultūroje ir kultūros istorijoje bei individualių menininkų gyvenime palieka į akvarelę - tarsi didžiulį vandens telkinį (jūrą ar ežerą) įmestas akmenėlis… Tikimės, kad raibuliai ir atgarsiai pasieks mus iš visų buy clomid aplink Baltiją išsidėsčiusių šalių, o taip pat ir tų, kurios šiek tiek toliau, bet turi savo vandenis, bent jau pakankamus akvarelei lieti.